DECIZIE Nr.2/1 din 14.03.2019

Cu  privire la  lucrul  întreprins  de  primărie  pe parcursul  anului  2018 şi  sarcinile  pe   anul 2019   reeșind  din  Planul strategic  de  dezvoltare socio-economică  a  satului  Delacău  aprobat  pe anii 2017-2022 Examinînd  raportul  primarului  satului dlui Gh.Reabov  privind   lucrul  întreprins de primărie în anul 2018  şi sarcinile  pe  a.2019  întru dezvoltarea  social-economică  a  satului , reeșind  …