Asistenta sociala

Actele normative  ce  țin de asistența socială,la care apelăm mai des:

  • Legea 547  din  25.12.2003 asistenţei sociale ;
  • Legea 140 din  14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc  şi a copiilor separaţi de părinţi
  • Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008, cu privire la ajutorul social
  • Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

 

Asistenţa socială în teritoriu  se realizează de către:

1.Autoritatea  tutelară – primarul , în competența căreia  este  desemnarea  tutorelui/curatoului  asupra  minorilor (pînă  la  vîrsta de 18 ani)  , rămași  temporar  fără  asistență  părintească.
2. Asistentul social  , TUCHILUȘ  TATIANA/0265-36-316.

Recepționează  cererile  ce țin de acordarea  ajutorului  social  și cel material.Întroduce informația respectivă în programul special.Informează  solicitantii    de ajutor  social ,despre  rezultatul  examinării  cererilor , întocmește la necesitate  anchetele  sociale .

Ține  evidența  familiilor  care au nevoie de  asistență  social(invalizi,pensionari,cu multi copii  ș.a.)

Pe parcursul anului 2017 , au  solicitat ajutor  social______________persoane , din care  primesc  ajutor _____ , în  sumă de ____ lunar .
 3.Lucrătorii sociali(Eșan Natalia ,Oborocea Nina,Plămădeală Anastasia)

În prezent  lucrătorii  sociali deservesc  la  domiciliu _ __persoane  singuratice.Sistematic  analizează  împreună  cu primăria lista  celor  care  urmează a fi  luate  pe  viitor  în evidență,  pentru  a fi deservite  la domiciliu.
4.Asistentul parental profesionist cu formare special(Placușcenco Maria N.)

La  moment  are  la  întreținere  doi  copii  minori ,de care îngrijește ca  asistent parintal.Copiii  sunt  din  altă  localitate ,mama  lor fiind  decăzută  din drepturile  părintești.

5.Comisia  pentru  acordarea ajutorului material:

1 Tuchiluș  Tatiana  , asistent social ,secretarul comisiei.

2.Oborocea Nina,lucrator social

3.Tcaci Eugenia,secretara primăriei

4.Tuchiluş Lidia, şefa gr. de cpii

5.Cozonac Valentina ,profesoară,consilier.

6.Ipati Steliana,medic de familie

7.Iordan Tudor , consilier

8.Esan Natalia ,lucrator social

9.Chirtoacă Valentina , consilier.

 

Comisia  se  întrunește  lunar , examinează  cererile  de  acordare  a  ajutorului material , reeșind  din  suma  alocată,tot  lunar, de către Direcția asistență social raională.

În anul 2017 au fost petrecute __ ședințe ale comisiei .

A fost  acordat ajutor  material_____persoane, în sumă de ________ lei.