Achizitii publice

 

                                                               PLANUL DE ACHIZITII

                                         Primăria  Delacau  r-l Anenii Noi pentru anul 2018

                              Cu schimbarile si modificarile efectuate din soldul disponibil al primariei

N_O Expunerea obiectului de achiziţii Codul CPV

 

Suma estimativă planificată anuală

Cu TVA

Perioada desfăşurării procedurii de achizitii Procedura de achiziţie aplicată
1 Energia electrică ECO-222110 09310000-5 129000 ianuarie Contract de voaloare mică
2 Gazele naturale ECO-222120 09123000-7 30000 ianuarie Contract de v

aloare mică

3 Apa si canalizare 65110000-7 2000 Martie –decembrie Fara metoda de achizitie
4 Servicii de evacuarea apelor reziduiale 222190 90430000-0 1950 Ianuarie –decembrie Fara metoda de achizitii
5 Servici informationale,internet  ECO-222210 72400000-4 13880 Ianuarie-

Decembrie

Contract de voaloare mică
6 Servicii de deservire a  programelor de contabilitate 72260000-5 5400 IANUARIE CVM
7 Servicii de consultanta Pagina WEB 72261000-2 2270 Aprilie Contract de valoare mica
8 Servicii de teleFONIE FIXA ECO-222220 64211100-9 12000 ianuarie Contract de

valoare mică

 

9

Servicii COMUNALE  ECO -222300 70310000-7 100000 Ianuarie Contract de valoare mica
10 Servicii de transport ECO-222400 60130000-8

6000000-8

48000 Ianuarie-decembrie Contract de mica valoare
11 Reparatii curente a drumurilor 45233142-6 242600 August –decembrie  COP
12 Reparatii curente a a drumurilor 45233142-6 35000 Iulie –decembrie Contract de mica valoare
13 Reparatii curente SI DESERVIREA TEHNICA  a automobilului 340000000-7 7000 Ianuarie Contract de mica valoare
14 Reparatii curente a cladirilor 45453100-8 38000 August-decembrie Contract de mica valoare
15 Reparatii curente a utilajului 45453100-8 6250 Ianuarie-decembrie Contract de mica valoare
16 Formare profesionala ECO-222600 80530000-8 9000 Septembrie

decembrie

Contract  de mica valoare
17 Servicii de evaluare a activelor ECO-222960 73430000-5 5000 Ianuarie-decembrie Contract de valoare mica
18 Servicii bancare EKO-222970 66110000-4 15500 Ianuarie – decembrie CVM
19 Abonarea la  Ziare si reviste PERIODICE    ECO-222980  

22200000-2

13000 Ianuarie – decembrie Contract de valoare mica
20 Servicii neatribuite altor aliniate ECO-222990 09200000-1 37420 Ianuarie -decembrie Contract de

voaloare mică

  SERVICII DE AMENAJARE A TERITORIULUI 90600000-3 35000 Ianuarie CVM
24 Incarcarea cartuselor cu toner 30125000-1 6980 Ianuarie –decembrie CVM
25 Servicii de deratizare 90923000-3 2000 Ianuarie –decembrie CVM
26 Cotizatii in organizatiile din tara Eco 281120   7000 Ianuarie –decembrie Fara metoda de achizitii
27 Reparatie capitala a cladirii caminului cultural ,a acoperisului  311120 45261910-6 650 000 Iunie-decembrie Contract prin tender
28 Reparatie capitala a sistemului de iluminat in cladirea gradinitei de copii  cladirilor, 311120 45231000-5 240000 Iulie-septembrie Concurs prin COP
29 Reparatie capitala a sistemului de incalzire in  cladirea gradinitei si cazangeriei  311120 45331100-7 240000 Iulie –septembrie Concurs prin COP
30 Reparatioi capitale a sistemului de incalzire ,proiect tehnic 311120 71220000-6 12000 Iunie –iulie 2018 Contract de mica valoare
31 Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie extinderea iluminatului stradal 313120 45316110-9 240000 August –octombrie Concurs prin COP
32 Proiect tehnic la iluminat 313120 71356400-2 15000 August-octombrie CVM
33 Reparatii capitale ale constructiilor speciale ,extinderea pietii satului 312120 45213142-0 311500 AUGUST –OCTOMBRIE tender
34 Proc tehnicii de calcul 314110 30200000-1 16950 Ianuarie –decembrie Contract de mica valoare
35 Perocurarea camerelor video 3020000-1 10000 August –decembrie Contract de mica valoare
36 Procurarea camerelor de SUPRAVEGHERE VIDEO 32323500-8 50000 Iulie-august Contract de valoare mica
37 Procurarea unui TRACTOR MULTIFUNCTIONAL 315110 16700000-2 700000 Aprilie-decem,brie Contract tender
38 Procurarea  uneltelor  ECO-316110 33600000-6

31731000-9

44500000-5

16000 Ianuarie

Decembrie

Contract de valoare mică
39 Procurarea mobilierului de birou 39130000-2 20000 Iunie Contract de valoare mica
40 Procurarea formelor nationale 318110 22113000-5 5350 Iulie Contract de valoare mica
41 Procurarea literaturii artistice   ECO-318110 22113000-5 12000 Aprilie octombrie Contract de valoare mica
42  

Procurarea produselor petroliere (benzina ,motorina)i ECO-331110

 

09000000-3

60000  

Ianuarie

DECEMBRIE

 

Contract de valoare mică

43 Procurarea piesilor de schimb ECO-332110 34913000-0 10000 Ianuarie-decembrie Contract de valoare mica
 

44

Procurarea medicamentelor Eco 334110 33000000-0 1000 Ianuarie –decembrie Fara metoda de achizitii
45 Materiale p/u scopuri didactice ECO-335110 30192000-1 9000 Ianuarie-decembrie Contract de valoare mica
46 Procur marfurilor de uz gospodaresc pentru intretinerea curateniei in cladiri  ECO-336110 33761000-2 20000 Ianuarie-decembrie CVM
47 Procurarea dezindectantilor pu fintini 24455000-8 2500 Iunie Contract valoare mica
48 Rechizite de birou,alte produse de papetarie 16000000-1

30100000-0

17500 Ianuarie – decembrie Contract de valoare mică
49 Proc mat de constr ECO-337110 44110000-4

33600000-6

148500 Aprilie-decembrie COP
50 Procurarea produselor alimentare ECO-333110 15000000-8 304200-00
    72150-00 Trimestru 1 Contract de mica valoare
    72150-00 Trimestru 2 Contract de mica valoare
    79950-00 Trimestru 3 Contract de mica valoare
    79950-00 Trimestru 4 Contract de mica valoare
51 Procurarea  imbracamintei si incal ECO-338110 37400000-2 14000 Trimestru III Contract de mica valoare
52 Procurarea perdelelor 39515200-7 3000 Tr.3 Contract de valoare mica
53 Proc. altor materiale ECO-339110 39515200-7 10900 Ianuarie- decembrie Contract de valoare mică
  TOTAL   3 943 650

 

 

Primarul  S. Delacău                               Reabov Gheorghii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZIE Nr. 5/1

din 13.07.2017

s.Delacău

 

Cu  privire  la  aprobarea  Planului  de achiziții  publice pentru anul 2017.

 

            Audiind  raportul  dlui Gh.Reabov , primarul satului  și  coraportul dnei S.Iordan, contabil-șef privind  aprobarea  Planului  de achiziții  publice pentru anul 2017  ,   examinînd  Planul  de achiziții  publice propus  de  grupul de lucru   din cadrul primăriei,  întru  executarea    deciziilor  consiliului sătesc nr.7/6 din  08.12.2016 ”Cu  privire  la  aprobarea    bugetului  sătesc  Delacău -2017” ,  Nr. 2/14 din  16.03.2017 ”Cu  privire  la alocarea   mijloacelor  financiare  din soldul  disponibil al primăriei și rectificarea bugetului sătesc  2017” , Nr.4/11  din  29.06.2017 ”Cu  privire  la alocarea   mijloacelor  financiare  din soldul   disponibil al primăriei  2017”,

          prevederilor art.6 și art.14    din  Legea  achizitiilor  publice    Nr. 131  din  03.07.2015 ,

             în conformitate  cu  art.14 (1)  , (2)  p) al  Legii Nr.436-XVI din 28.12.2006  privind administrația  publică locală ,   Avizul Comisiei de specialitate finanțe  și buget , consiliul  sătesc Delacău  DECIDE:

            1.Se  aprobă Planul  anual   –  2017  de efectuare  a  achiziţiilor  publice , conform anexei.

            2.Responsabili  de  îndeplinirea  Planului  și  de respectarea  procedurii  achizitiilor  publice  se numesc primarul dl.Gh.Reabov (președintele  grupului de lucru )  și contabilul șef  al primăriei,dna S.Iordan

            3.Controlul asupra  executării   deciziei se  pune pe seama  comisiei juridice, buget  și finanțe.(președinte dl.T.Iordan).

                Președintele  ședinței                                                         Tudor  Iordan

     Contrasemnat:Secretarul consiliului sătesc                               Tcaci Eugenia

 

 

Anexa  la Decizia c/s nr.5/1 din 13.07.2017

PLANUL DE ACHIZITII  PUBLICE -2017

Primăria  Delacau  r-l Anenii Noi

N_O Expunerea obiectului de achiziţii Suma estima tivă planificată anuală cu TVA Perioada desfăşurării procedurii de achizitii Procedura de achiziţie aplicată
1 Energia electrică ECO-222110 113000 ianuarie Contract de voloare mică
2 Gazele naturale ECO-222120 28000 ianuarie Contract de valoare mică
3 Alte servicii  ECO-222190 3000 Ianuarie Fara metoda de achizitii
4 Servici informationale ECO-222210 30600 Ianuarie-

Decembrie

Contract de valoare mică
5 Servicii de telecomunicatiieECO-222220 16100 ianuarie Contract de

valoare mică

 

6

Servicii de locatiune ECO –

222300

110000 Ianuarie Contract de valoare mica
7 Servicii de transport ECO-222400 31500 Ianuarie-decembrie Contract de mica valoare
8 Servicii de reparatii curente ECO-222500 85000 Ianuarie  – decembrie Contract de mica valoare
9 Formare profesionala ECO-222600 5500 septembrie Fara metoda de achizitii
10 Deplasari  in interiorul tarii ECO-222710 14500 Ianuarie  – decembrie Fara metoda de achizitii
11 Servicii de paza eco 222940 2810 Iulie-decembrie Contract de valoare mica
12 Servicii deevaluare a activelor ECO-222960 13000 Ianuarie-decembrie Contract de valoare mica
13 Servicii bancare EKO-222970 9600 Ianuarie – decembrie Fara metoda de achizitii
14 Servicii postale ECO-222980 10100 Ianuarie – decembrie Contract de valoare mica
15 Servicii neatribuite altor aliniate ECO-222990 64000 Ianuarie -decembrie Contract de valoare mică
16 Indemnizatii p/u incapacitatea temporara de munca ECO-273500 6500 Ianuaria – decembrie Fara metoda de achizitii
17

 

Cotizatii in organizatiile din tara Eco 281120 17000 Ianuarie –decembrie Fara metoda de achizitii
18 Alte cheltuieli curente281900 28500 Ianuarie-decembrie Incasarea in numerar
19

 

Reparatuiii capitale ale cladirilor 311120 650000 Iulie –decembrie Contract prin tender
20

 

ProC. Constr. speciale

312110

83500 Iunie –iulie Contract de valoare mica
21

 

Constructia  apeductu 675000 Decembrie 2017 Contract
22 Procurarea masinilor si utilajelor ECO-314110 92190 Iunie decembrie Contract de mica valoare
23 Procurarea masinilor si utilajelor ECO-316110 193730 Ianuarie

Decembrie

Contract de valoare mică
24 Procurarea altor mijloace fixe ECO-318110 11000 Trimestru I

Trimestrul II

Contract de valoare mica
25 Constr special in curs de executie

319220

120000 Trim 3 Contract de valoare mica
25 Procurarea combustibilului ECO-331110 58375 Ianuarie

DECEMBRIE

Contract de valoare mică
26 Procurarea piesilor de schimb ECO-332110 10000 Ianuarie-decembrie Contract de valoare mica
 

27

Procurarea medicamentelor Eco 334110 1000 Ianuarie –decembrie Fara metoda de achizitii
28 Materiale p/u scopuri didactice ECO-335110 9000 Ianuarie-decembrie Contract de valoare mica
29 Procur marfurilor de uz gospodaresc si rechizite de birou ECO-336110 TOTAL

 55570

   
  Inclusiv: Marfuri 40000 Ianuarie – decembrie Contract de valoare mică
                 Rechizite de birou 15570 Ianuarie – decembrie Contract de valoare mică
30 Proc mat de constr ECO-337110 126000 Trimestru IiI Contract de valoare mică
31 Procurarea produselor alimentare ECO-333110  ,  total 301800
Inclusiv pe trimestre 75450 Trimestru I  Contract de valoare mică
    75450 Trimestru II Contract de valoare mică
    75450 Trimestru III Contract de valoare mică
    75450 TrimestruIV Contract de valoare mică
32 Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei si incal ECO-338110 78000 Trimestru III Contract de mica valoare
33 Proc altor materiale ECO-339110 68600 Ianuarie- decembrie Contract de valoare mică
  TOTAL 3 242 475

              Secretarul c/s                                                     E.Tcaci

Avizează: Primarul  satului  Delacau                                        Gheorghe  Reabov

                 Contabil-șef                                                              Stela  Iordan